Mengenal Cianjur dari Berbagai Sudut

Loba Anu Katipu

0

Ku : H.Dede Asy’arie

Poe kamari, Abah keur ngobrol jeung Agus Suhendar, RT ti beulah wetan, di tepas tukang, Keur uplek ngobrol, Mang Udin tatanggana Agus , bari nanya ka Agus , “Aya teu anu namina Aisyah teh ? “ ceuk mang Udin bari terus galecok jeung Agus.

Anu kabandungan ku Abah mah, kamarina cenaj aya anu nganteurkeun paket atas nama Aisyah ka alamat dilingkungan ka-erte-an Agus Suhendar ngan kusabab euweuh ngaean Aisyah bari jeung dialamat eta teu aya nu rumasa pesen liwat inlen , nya ditarolak.

“Baku eta teh kang haji ayeuna mah, sok aya pausahaan onlen nu akon-akon “ ceuk Agus deui. Abah ukur seuri koneng bari derekdek nyaritakeun yen Abah ngalaman katipu ku balanja onlen.

Anu mimitima katipu, waktu Abah kataji ku iklan hiji produk “ Pita pangrapet “ anu dina iklanna ningalikeun kumaha “ Dahsyatna “ kakuatan eta pita nepika urang geus teu perlu make deui paku.

Dina iklanna , eta pita teh kandel pisan tina golongan teh kira- kira aya 5 senti. Dina iklanna mun meuli harga promo bakal meunang gratis hiji.Harita Abah langsung transfer saharega anu disebutkeun.

Teu kungsi saminggu pesenan geus dianteurkeun ku kurir. Mani teu sabar hayang geura muka, matak waktu di kantor PWI keneh ge ( da make alamat PWI dina pesenan teh ambeh gampil ) langsung dipesek.

Na atuh ari breh teh mani jauh puisan jeung anu dipintonkeun dina iklan Pesbuk tea, ieu mah nu gede teh golonganana ari pita
na mah kacida ipis pisan sigana ukur sasenti ge boa ! Lamun di panjangkeun mah sigana moal aya sameter-meter acan. Tapi da geus dibeuli tea, kudu kamana rek protes oge ?

Diniatan we, ieu mah geus nasib diri, kudu ditarimakeun , kudungalaman ditipu ! Tah anu kaduana , waktu ditawaran obat keur syaraf kajepit. Eta mah cenah dokter anu dagangna oge, dina iklanna nyebutkeun dijamin bakal cageur, haregana tilu ratus rebu, meunang tilu peles leutik.

Sarua eta ge Abah transfer langsung kana rekening dokter tadi. Pesenan datang kira-kira opat poe saentasna mesen. Paket ku Abah dibuka, enya eusina tilu peles leutik anu eusina 30 pel herbal baruled laleutik saukuran Kacang Jepun ised saeutik.

Waktu ku Abah ditingali, naha bet siga obat Cina anu biasa Abah sok meuli nyaeta obat Tong Mai Dan, panasaran ku Abah diasaan memeh diteureuy teh, enya we mani sarua pisan.

Nyacapkeun kapanasaran, Abah meuli Tong Mai Dan sabotol ti apotek anu harega sabotolna 40 rebu anu eusina 48 siki. Langsung diakurkeun, mani nyeples pisan tina rupana ge, langsung diasaan, badis teu dipiceun saeutik-eutik acan. Abah teh jadi goreng sangka, sigana bae, maranehna meulian pel Tong Mai

Dan tuluy di asupkeun kana peles bodas anu dimerekan merek dagang manehna ! Anu katilu kalina mah, Abah katipu teh, kataji ku iklan kaca panon baca, anu cenah multy guna.

Enya ari COD na mah eta ge, ngan atah adolna sanggeus paket katarima malah langsung ku Abah Dani dipangmesekeunana oge, barang dipake, naha geuning euweuh robahna, aksara anggeur remeng-remeng teu bengras siga ceuk dina iklanna.

Abah panasaran ningali anu napel dina kacamatana , barang ditenget-tenget horeng ukuran kaca nyaeta ukuran pleus opat ( + 4 ), atuh puguh we euweuh hartina keur Abah mah.

Tah kitu, matak peupeukeuh, ulah kataripu nya, keun Abah we nu katipu mah sorangan, ulah kabita ku iklan prodak anu rame dina Pesbuk, lolobana mah ukur nipu ! Ka Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia, cobi hoyong dipaluruh tah perusahaan-perusahaan anu sok ngadon usaha naripu dina Pesbuk, sugan we tiasa kacangkalak, janten konsumen moal was- was deui pami balanja onlen teh.

Wallohua;am bisshowab. Wassalam. (***)

Leave A Reply

Your email address will not be published.