Mengenal Cianjur dari Berbagai Sudut

Basa Abah Lebaran di Mekkah

0

Ku :H.Dede Asy’arie

Enya ge geus opat poe anu kaliwat, tapi karasana ku Abah mah asa cik keneh pisan maleman Takbir jeung solat Sunat Iedul Fitri teh.

Teu manggih nu araraneh boh dina maleman Takbir atawa dina brengna solat Iedul Fitri kamari, ngan jadi loba panineungan pisan dina urusan per solat Iedul Fitri atawa maleman takbir.

Geus kaalaman sababaraha kali solat Sunat Ied, rek lebaran Romadhon atawa oge Lebaran Haji atawa Iedul Adha. Eta nu jadi aneh teh, unggal der ngamimitian solat, Abah mah sok aya kahariwang wae.

Sok inggis nu jadi Imam solat sunat ied dina rokaat ka dua sok sieun poho teu takbir heula. “ Traumatic” meureun ceuk basa legegna mah, pedah kungsi ngalaman dua atawa tilu kali mah, Imam solat sunat Ied, dina rokaat kaduana teu make Takbir deui, jol langsung der we maca surat Fatihah dilaju kana surat nu sejenna.

Teu matak batal ega cenah , ngan asa kurang ‘ afdol’ we karasana. “ Kamari mah abdi kakarek ngalaman solat sunat Iedul Fitri nepika dibalikan deui “ ceuk minantu Abah dina hiji waktu kira-kira dua poe tas lebaran kamari.

Dongengna mah cenah nya kitu tea, dina rokaat kaduana, si imam teh langsung we maca Fatihah, ngan beres maca surat Fatihah manehna ngahuleng rada lila, karek inget sigana mah.

Tidinya cenah teu langsung dituluykeun kana maca susuratan tapi kalah der we maca takbir ! Na atuh, ti tukang aya sababaraha urang nu nyerenteng bari nyarita “ teu sah tah solat teh, kudu dibalikan deui ! “ cenah.

Atuh  rada ribut heula sawatara waktu mah. Nya pamustunganana mah, solat sunat Ied na dibalikan deui bari Imamna diganti kunu sejen. “ Aya nu nepika kituna oge ! “ ceuk Abah harita da asa aheng pisan atuh.

Moal disebutkeun dimana kajadianana mah, bisi jadi matak, ngan nu rumasa ngalaman bari maca ieu tulisan mah, paling ge seuri koneng !Abah ge, sawatara taun kalarung, kungsi ngalaman anu “ Rada aheng “ rada beda tinumemehna.

Pangpangna mah nu jadi sabab musababna nyaeta can aya katangtuan ti Pamarentah iraha sabenerna waktu lebaran Iedul Fitri. Biasana dina taun-taun memehna mah, ba’da maghrib ge geus der nu maraca takbir di masjid.

Tah harita oge sarua mimitina mah, sababaraha masjid geus miheulaan maraca Takbir, kaasup di tempat Abah Ngan teu lila ge geus areureun deui, malah nu di masjid Abah mah kedenge pisan panyarek ti sesepuh masjid.

“Ulah waka talakbir jang ! can aya katangtuan ti pamarentah “ cenah, atuh barudak nu tadina sarumanget ge, langsung eureun. Rame deui nu talakbir soteh pedah geus aya bewara we ti Pamarentah.

“Kacipta we mun seug bewara ti pamarentahna teh datangna tengah peuting, meureun jarempling we maleman lebaran teh ! “ ceuk lanceuk Abah nu keur ngadon buka di imah .

“Nya enya atuh, teu puguh, maenya maleman lebaran jempling tina takbiran “ lanceuk Abah nu sejenna mairan. Abah mah ukur nyenghel we da memang kungsi ngalaman dina maleman lebaran, peutingna meh-mehan simpe tina Takbiran, malahan mah, piisukeunana lebaran teh, peutingna masih keneh berjamaah solat Taraweh.

Geus leuwih ti tilu puluh dalapan taun katukang kajadianana mah, waktu Abah ngalaman puasa Romadlon di Kota Suci Mekkah. Peutingan isukna lebaran tea, Abah sabalad-balad masih keneh Taraweh di Masjidil Harom, tengah peuting karek balik ka pamondokan Geus meh jam dua peuting mun teu salah mah, da di pamondokan ge geus pak-pik-pek nu tatahar keur dalahar sahur.

Tah dina keur meumeujeuhna tinglalimed dalahar sahur, dina tipi kadenge aya bewara ti pamarentah, najan make basa urang Mekkah ge da kajudi eusina mah ngabejakeun yen isukan teh, poean Lebaran.

Sanggeus beres nu bewara, kadenge ti gunung peuntaseun pamondokan sora mariem sababarha kali, ngabejaan ka masyarakat tidituna mah meureun yen isukan poean Lebaran Iedul Fitri.

“heuheuy deuh kakarek saumur nyunyuhun buuk, rek lebaran make jeung bisa keneh solat Taraweh“ ceuk haji Muslim urang Cibinong, bari kokocok ngumbah leungeun.

Tidinya der we dina tipi ge, sarupaning “ Ucapan Selamat Iedul Fitri nyata Happy Ied Mubarrak !“ tingjareblag. Ngan nyaeta teu rame reangna nu takbiran ti unggal masjid, komo deui jeung rame nu ngarak dulag mah ! Isukna tingalabring ka Masjidil Harom , ngadon solat sunat Iedul Fitri.

Enya beda rek Lebaran mah diditu ge, gararinding, teu manggih nu make baju kucel siga biasa. Beres solat, tuluy Khutbah sakumaha biasa, beres eta, teu nguriling sasalaman ngan silih gabrug jeung babaturan we mari jaruuh cimata da inget ka lembur tea.

Balik ti Masjidil Haram langsung ka pamondokan, der we ngaradon kerek, da rek silaturahmi kamana atuh ? Kadaharan taya nu aneh, da teu siap tea. Boroampar aya Lontong kari atawa Opor Hayam kampung, saaya-aya kadaharan sapopoe we ! Mani kacipta, mun di lembur mah meureun keur ngariung Goreng Ulen dicocolkeun kana Golembrang/Bebeye alias Ulukutek bin Urab Haseum…!

Duuuuh…….mani ngaruuuy…! Diajakan ulin ge asa mending keneh namatkeun ngimpi di pamondokan da hoream ku panasna tea ! tah kitu , jeung da,  ngan sakitu-kituna dongeng lebaran di Mekkah na oge !.

Nyanggakeun Wilujeng Boboran Shiyam 1 Syawwal 1444 Hijriyyah. Neda hapunten lahir sinareng bathin.Wallohu’alam bisshowab ! Wassalam ! (*)

Leave A Reply

Your email address will not be published.