Mengenal Cianjur dari Berbagai Sudut

Generasi Golden Memories

0

–  Tadi isuk-isuk Abah muka WAG PWI katingali aya video kiriman ti Haji Romrom Mukarom anu judulna GENERASI GOLDEN MEMORIES. Duka sabaraha kali dibalikan ku Abah bakating ku . Bener pisan ceuk éta video, karasa ku Abah yén generasi kalahiran 1940-1970an kaasup generasi paling untung, sabab bisa ngalaman undakna kamajuan jaman jeung teknologi. Ayeuna mah urang rinci hiji-hiji. Mimiti tina sual “Cacaangan.”

Generasi entragan Abah anu kalahiran taun 1950-an pasti ngalaman maca atawa ngaji Al-Qur'an make damar atawa cempor. Terus lamun aya hajatan atawa pangajian umum, sok rapang caang ku patromak. Jaman Abah mah can loba imah anu maraké lampu neon, can caraang siga ayeuna, malah mah lampu penerangan jalan umum (PJU) oge can ngagebray siga ayeuna tapi meletet, malah ceuk sobat Abah anu jadi uwana barudak, lampu PJU jaman harita mah teu beda jeung hurungna beusi meunang meuleum.

Baca Juga: 

Telepon Engkol

Mun teu salah, di anu mimiti caraang téh, ti mimiti jalan HOS Cokroaminoto nepika bioskop Haji Adil sapaparat jalan dipasang lampu Mercury. Harita téh jaman bupatina kersana Bapa Ir. H. Arifin Yoesoef, sekdana Bapa Drs. H. Bunyamin Dudih SH. Taun 70-an mah, waktu anyar-anyar rumah tangga, Abah ngalaman hirup di pilemburan anu can kasaba ku listrik. Jadi sok meuli minyak tanah téh lain keur masak, tapi keur ngeusian cempor, damar, atawa lampu tempel, atawa oge keur patromak. Ayeuna dina umur 70 taun leuwih saeutik, Abah oge bisa ngalaman ni'matna hirup dicaangan ku lampu LED.

Sakitu heula nya, InSyaa Allah minggon payun disambung deui. Wallohu'alam bisshowab, wassalam. (***)

Leave A Reply

Your email address will not be published.