Mengenal Cianjur dari Berbagai Sudut

Nikmatna Dahar Peuteuy

0

Ku : H.Dede Asy'arie

Bari ngabeubeurang we ieu mah, Abah deuk nyaritakeun bab kadaharan deui wae nya ? Deuk dicaritakeun soteh pedah salila bulan puasa mah, asa teu wasa ngadaharna najan enya beuki oge.

Enya, Abah teh deuk nyaritakan hiji lalab anu pedho sanajan boga ciri anu khas nyaeta “ Bau“.Enya bener eta pisan , Peuteuy ! bau tapi pedho kacida.

Mun aya nu panasaran kunaon Abah make hayang nulis ngeunaan Peuteuy sagala ?, sualna tiheula memeh bulan puasa, geus sababaraha

kali Abah mumuluk, mani sok ngalimed ari direncangan ku sakadang Peuteuy teh.

Caritana mah, tiheula, Abah teh ngarasa sono kana di Warujajar, pedah geus lila teuing tara ngalanto ka Mang Lili ngadon ngawuduk, atawa ka Kang Daguy ngadon mumuluk ku Kejo Hideung.

Dina hiji poe, Abah ngahaja ka Warujajar, ka kios Kang Daguy, deuk mumuluk, sugan kabagean keneh Kejo Hideung, kabeneran aya kabagean keneh sa-uing-eun mah.

Dina dadasar idangan anu nalembrak, katingali aya Tuum Peda make Peuteuy mani barolotot. “Mun peuteuyna wungkul, kaci teu ? “ ceuk Abah bari leungeun mah geus nyiukan Peuteuy ku sendok.

“Nya mangga wae atuh“ ceuk Kang Daguy bari nyimpen gelas dieusi Cai enteh panas dina luhureun meja tempat Abah diuk.Enyaan geuning, mumuluk isuk-isuk oge, ari jeung Peuteuy mah, mani ngalimed, Kejo Hideung anu ampir taya rasaan oge, kasilep ku ni'matna Peuteuy mah.

Tah ti harita, jadi kabiasaan, mun isuk-isuk teh, geus ngabret ka Warujajar, muru kios Kang Daguy, da sieun kabeakeun Peuteuy anu dina Tuum Peda tea.

Si Ambu, mireungeuh Abah boga kabisaan kitu, langsung protes, “ Ulah sering teuing nuang Peuteuy atuh, pan eta Asam urat bilih kambuh deui “ cenah manghariwangkeun tidutana mah.

Abah rada ngahuleung, na enya kitu, Peuteuy aya pangaruhna kana Asam Urat, da sakanyaho Abah mah, tiheula ngabandungan dahuan, sok ngahaja unggal daang teh make Peuteuy, cenah alus kana hypertensi jeung ngurangan Gula darah.“ Sumuhun juragan, ari kana hypertensi mah sae, tapi pan saur dina buku oge,

Peuteuy teh ngandung Purin anu ageung, sanes teu kenging nuang anu ngandung purin teh ? “ walon Si Ambu. Rada hariwang oge Abah teh, mangkaning geus opat poe noron, sok ngahagalkeun daang jeung Peuteuy teh, naha dibeuleum atawa dikulub, da ceuk rarasaan Abah

mah asa bakal pialuseun kana awak.

“Asal ulah kaseringan sareng seueur teuing we, teu sawios “ ceuk alo anu jadi Perawat di hiji pausahaan asing. Alo Abah ge nyebutkeun cenah aya sababaraha mangfaat tina Peuteuy teh. Ceuk manehna keneh Peuteuy anu dina basa latin disebut Parkia speciosa , salah sahiji sayuran anu sok dijieun Obat Herbal utamana di wewengkon Asia.

Peuteuy anu boga ciri bau anu khas, cenah salianti bisa nambahan nafsu dahar oge bisa dipake keur ngontrol Gula darah lantaran cenah dipercaya ngandung zat kimia anu disebut Betasitosterol / Stigmasterol anu bisa ngajaga gula darah sangkan teu naek.

Ceuk alo, Peuteuy oge bisa ngajaga kasehatan Jantung, nyehatkeun saluran pencernaan,ngalawan Radikal bebas , jeung nyinglarkeu stress. “ Ke urang ngahaja ngabahas manfaat Peuteuy nya, ayeuna mah, abdi bade tugas heula “ ceuk alo bari imut.

Wallohu'alam bishowab. Wassalam. (***)

Leave A Reply

Your email address will not be published.